..:: اخبار ::..
چهارشنبه 28 شهريور 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
19

گزارش هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران در دانشکده علوم کشاورزی گرگان

هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران در روزهای 5 الی 7 شهریور ماه 1396 در دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، در این همایش مقالات تحقیقاتی در زمینه های مبارزه زیستی با علفهای هرز، زیست شناسی گیاهان هرز و مهاجم توسط مراکز علمی و تحقیقاتی کشور ارائه گردید. 

خانم دکتر مریم کشاورزی و خانم  دکتر سمانه مسافری به همراه چند تن از دانشجویان و دانش آموختگان مقطع ارشد گروه علوم گیاهی با ارائه مقالات زیر در این همایش حضور یافتند :

عناوین مقالات :

1-بررسی  شناسایی فلور علفهای هرز در منطقه بلده(استان مازندران). خانم مژگان بابایی، خانم دکتر زهرا ناظم بکایی، خانم دکتر مریم کشاورزی ،خانم دکتر سمانه مسافری.

2 – مطالعه ی آناتومی جنس Fallopia در ایران. خانم دکتر مریم کشاورزی،خانم فرزانه ابراهیمی.

3 – مطالعه شیمیوتاکسونومیکی ترکیبات فنولی با استفاده از داده های HPLC بر روی تعدادی از گونه های یکساله Polygonum s.str از تیره علف هفت بند در ایران. خانم دکتر مریم کشاورزی، خانم مینا پازوکی، خانم دکتر خدیجه کیارستمی ،خانم دکتر سمانه مسافری.

4 – بررسی ساختمان تشریحی ساقه در گونه های علف هرز توت روباه در ایران. خانم سمیرا حسنی، خانم دکتر مریم کشاورزی، خانم دکتر سمانه مسافری.

5 –تنوع ریختی گونه های علف هرز توت روباه در ایران. خانم دکتر مریم کشاورزی، سمیرا حسنی ،خانم دکتر سمانه مسافری.

6 – بررسی ریز ریخت شناسی دانه گرده در گونه های چند ساله علف هرز Polygonum در ایران.  خانم سعیده غنمی، خانم دکتر مریم کشاورزی ،خانم دکتر سمانه مسافری.

  امید است دانشجویان پر تلاش دانشگاه الزهراء در زمینه های علمی گوناگون مشارکت فعال داشته باشند.

تعداد مشاهده خبر: (238)
کد خبر: 1157