..:: اخبار ::..
شنبه 02 تير 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
27

درخواست همکاری از دانشجویان و اساتید گرامی جهت بارگذاری اخبار دانشکده

درخواست همکاری از دانشجویان و اساتید گرامی جهت بارگذاری اخبار دانشکده

 

به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می رساند که از این تاریخ می توانند، هرگونه تازه ها  و موفقیت های علمی- پژوهشی خود و اخبار دانشگده علوم زیستی را جهت بارگذاری در سایت دانشکده به ایمیل زیر ارسال نمایند.  

itsnghanbari@chmail.ir

تعداد مشاهده خبر: (749)
کد خبر: 102
  • درخواست همکاری از دانشجویان و اساتید گرامی جهت بارگذاری اخبار دانشکده